Bibliografía

7.13 La evaluación de proyectos y procesos culturales

por David Roselló Cerezuela

BOULMETIS, John; DUTWIN, Phyllis. The ABCs of Evaluation: timeless techniques for program and project managers. San Francisco: Jossey-Bass, c2000. 207 p. ISBN 0787944327.

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Evaluación de proyectos sociales. 5ª ed. México: Siglo Veintiuno editores, 2000. ISBN 968-23-1768-1.

GASCÓ HERNÁNDEZ, Milagros. L'avaluació de polítiques públiques culturals: estudi empíric a l'Administració local [en línea]. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2003. 460 p. ISBN 84-393-6099-1. Disponible en: www20.gencat.cat

ROSELLÓ i CEREZUELA, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. 6ª ed. Barcelona: Ariel, 2011. 240 p. ISBN 978-84-344-6721-7.